Toni Clariana

Toni Clariana

Sdružení MAGMA získalo řadu vyznamenání jak za průmyslový design, tak i za architektonické návrhy (např. cenu Hispack, Delta Adi-Fad a Letra).

MAGMA je mezioborové sdružení se sídlem v Barceloně, mezi jehož členy patří průmysloví a grafičtí návrháři, projektanti, marketingoví poradci a odborníci z reklamních i jiných tvůrčích oborů. Všichni tito lidé se společně podílejí na řízení globálních projektů, které svojí povahou odpovídají tvůrčímu zaměření tohoto sdružení.

Kolekce