Národní marketingová cena

Inovace

2013

Galerie Roca získala španělskou Národní cenu za marketing za rok 2013, udělenou jako uznání marketingových strategií, které vybočují z řady svým inovačním charakterem a dosahováním hmatatelných výsledků.

Roca, přední značka v oblasti zařizování koupelnových prostor, zvítězila v kategorii Inovace Národních cen za marketing, které uděluje Španělské marketingové sdružení. Jsou jimi oceňovány společnosti, organizace a podnikatelé, kteří vytvářejí marketingové strategie vyznačující se inovačním charakterem. Společnost Roca je největším světovým výrobcem zařízení pro koupelny a podniká na více než 135 trzích. Od samého začátku se společnost ve všech oblastech své činnosti, od koncepční přípravy výrobků až po vypracování marketingových a prodejních strategií, zaměřuje na inovace a design. Na tomto základě společnost před pěti lety vytvořila koncepci Galerií Roca jako novou strategii s cílem přiblížit značku různým cílovým skupinám v mezinárodním měřítku, koncepci, za niž byla nyní odměněna Národní cenou za marketing 2013 v kategorii Inovace. Galerie se vyznačují jedinečnou architekturou, novátorskou a vyspělou technikou včetně audiovizuální, ozvučovací a osvětlovací techniky, které přenášejí návštěvníka na místo, kde se setkávají historie, hodnoty značky, výrobky a kulturní aktivity. Galerie jsou nejen předními architektonickými milníky měst, kde se nacházejí, ale jejich cílem je také ukázat, co je značka Roca, a vytvořit kontaktní a informační místo pro odborníky z oblasti designu, architektury a bytové architektury, a navázat se společností dialog.