Kde nás najdete

Kontaktní formulář

Tímto Vás chceme informovat, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 15/1999 (Španělsko), ze dne 13. prosince, že vaše data bude spravovat společnost ROCA, pro kterou je důležité soukromí a bezpečnost vašich důvěrných informací, které jsou v souladu s platnými právními předpisy. Také vás chceme informovat, že vaše data budou zahrnuta v databázi zákazníků a uživatelů Roca. Můžete také uplatnit svá práva na přístup, opravu, vymazání a námitek a to písemně na adresu:. Roca Sanitario, S.A. Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, Španělsko.