Innovation lab

Innovation lab

Předsunutá hlídka společnosti Roca v oblasti výzkumu a vývoje technicky nejvyspělejších výrobků

Laboratoř inovací „Roca Innovation Lab“ je dynamický tým koncepčních projektantů se zkušenostmi v mnoha oborech i státech, jehož cílem je vytvářet návrhy inovativních výrobků, jejichž novost nespočívá jen ve formálním designu.

Tento tým je součástí Roca Design Center, i když se fyzicky nachází jinde a používá jiné procesy a nástroje, díky kterým může své úkoly řešit z jiné perspektivy. Jejich úkolem je hledat řešení stávajících situací v koupelnovém prostoru, které současné výrobky z našeho katalogu dostatečně neřeší.

Hledání nových řešení je inspirováno současnými potřebami našich uživatelů, ale také signály, které nám dávají tušit, jaké parametry budou naši společnost formovat v několika příštích letech.

V práci laboratoře Roca Innovation Lab jsou neustále přítomny aspekty jako je trvalá udržitelnost, stárnutí populace, nové životní styly a obecně makrotrendy, které mohou ovlivnit naši společnost, domovy lidí a vše, co má vliv na jejich potřeby týkající se koupelnového prostoru.

Vedle navrhování koncepčních řešení pro koupelnové výrobky pořádá laboratoř Innovation Lab pracovní setkání pracovníků různých oddělení, která podporují vývoj inovativních výrobků a poskytují podporu pro další iniciativy společnosti tam, kde mohou méně konvenční pohledy na věc poskytnout přidanou hodnotu pro rozhodování.

Všeobecně je úkolem laboratoře Roca Innovation Lab pomáhat výrobkům Roca získat odlišující vlastnosti, které budou pro naše zákazníky jednoznačným přínosem a pro naši společnost dobrou obchodní příležitostí. RIL představuje zaměření na dlouhodobě udržitelnou budoucnost společnosti v měnícím se globálním prostředí, kde jsou na ni každým dnem kladeny stále vyšší nároky.

Naše společnost