Trvale udržitelné výrobní technologie

Trvale udržitelné výrobní technologie

Cílem projektu Eco Roca je začlenit ochranu životního prostředí do všech našich výrobních procesů

Ohleduplnost k naší planetě je součástí naší filosofie i našich každodenních činností. Na základě toho jsme vytvořili koncepci „Roca Loves the Planet“, která se vztahuje na veškeré výrobní technologie v našich závodech stejně jako na vývoj nových výrobků a společenské aktivity naší firmy.

Pokud jde o výrobní technologie, již od roku 2008 pracujeme na projektu Eco-Roca, který má dva hlavní cíle: snížení emisí CO2 do roku 2014 o 25 % v porovnání s rokem 2006 a zajištění bezodpadových výrobních technologií v rámci programu Zero Waste Programme.

 

 

Pokud jde o první cíl, tedy snížení emisí CO2, ve společnosti Roca se nám za období 2006-2010 podařilo celkově snížit spotřebu plynu o 14,9 % a spotřebu elektrické energie o 4,6 %. Toto snížení znamená, že jsme zabránili vypuštění 52 750 tun CO2 do atmosféry. Tato čísla jsou velmi významná, neboť spotřeba plynu je zdrojem přibližně 90% emisí skleníkových plynů z výrobních procesů.

Podíváme-li se na druhý cíl, „Zero Waste Programme“ k dosažení bezodpadových výrobních technologií, byl plán k dnešnímu dni splněn ze 75 %.

 

Naše společnost