KULTURA INOVACE

Inovace založená na zkušenostech má kořeny v DNA společnosti Roca. Inovace, kterou koordinuje Global Innovation Hub v Barceloně, je průřezovou funkcí v rámci celé skupiny s rozsahem, který pokrývá produkty, procesy a podnikání.

Global Innovation Hub podporuje tuto kulturu inovací v celé společnosti a zajišťuje, že návrhy Roca předjímají potřeby planety, ve které žijeme, společnosti, jejíž jsme součástí, a lidí, kteří nakonec používají naše produkty.

Vedoucí postavení skupiny v technologii, výrobě a marketingu kompletních koupelnových řešení je řízeno:

KOMPETENČNÍ CENTRA, KTERÁ VEDOU TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ VE SVÝCH OBLASTECH

DESIGNOVÁ CENTRA ROCA A FIREMNÍ MARKETING SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍMI KREATIVAMI

ROCA GROUP VENTURES IDENTIFIKUJE A INVESTUJE DO ZAČÍNAJÍCÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB

ROCA GALERIE JAKO PLATFORMY PRO DIALOG A VÝMĚNU ZNALOSTÍ

DIGITÁLNÍ TRANSFORMAČNÍ TÝMY, KTERÉ POSKYTUJÍ NOVÉ PROCESNÍ A OBCHODNÍ ŘEŠENÍ

ODDĚLENÍ UDRŽITELNOSTI PODPORUJE A ŘÍDÍ RUŠIVÉ MYŠLENÍ