INOVACE

Na inovace sázíme všude - od počátečního vývoje výrobku po jeho výrobu, logistiku a distribuce

Jednou ze základních zásad společnosti Roca je přesvědčení, že technické inovace jsou pro dosažení dalšího rozvoje a stálého zlepšování v jakékoli činnosti zcela zásadní. Proto se ve všech dceřiných společnostech i ve všech fázích výrobního procesu používají nejmodernější technologie.

Společnost Roca sází na inovace v celém procesu od počátečního vývoje výrobku po jeho výrobu, logistiku a distribuci. Vyspělá technická úroveň je uplatňována ve všech našich závodech po celém světě, což napomáhá vytváření synergií a zaručuje nejvyšší kvalitu v průběhu celého výrobního procesu. Na základě bohatých zkušeností získaných ve všech našich výrobních střediscích zaměřuje technické oddělení své úsilí na další zdokonalování celého procesu vývoje a výroby nových výrobků s cílem udržet naše vedoucí postavení v oblasti výrobních a technologických schopností.

Soustavné technologické inovace společnosti Roca mají jediný cíl: poskytnout zákazníkům ty nejlepší možné služby. Proto jednotlivá oddělení výzkumu, vývoje a inovací analyzují potřeby a vkus lidí, aby mohla výrobky společnosti přizpůsobit novým podmínkám na trhu. Tento adaptační proces probíhá nejen na základě estetických principů a modernosti, ale jeho cílem je také zlepšovat kvalitu života lidí.

Laboratoř inovací „Roca Innovation Lab“ je dynamický tým koncepčních projektantů se zkušenostmi v mnoha oborech i státech. Cílem je vytvářet návrhy inovativních výrobků, jejichž novost nespočívá jen ve formálním designu.

Tento tým je součástí Roca Design Center, i když se fyzicky nachází jinde a používá jiné procesy a nástroje, díky kterým může řešit své úkoly z jiné perspektivy. Jejich úkolem je hledat řešení stávajících situací v koupelnovém prostoru, které současné výrobky z našeho katalogu dostatečně neřeší.

Hledání nových řešení je inspirováno současnými potřebami našich uživatelů, ale také signály, které nám dávají tušit, jaké parametry budou naši společnost formovat v několika příštích letech.

V práci laboratoře Roca Innovation Lab jsou neustále přítomny aspekty jako je trvalá udržitelnost, stárnutí populace, nové životní styly a obecně makrotrendy, které mohou ovlivnit naši společnost, domovy lidí a vše, co má vliv na jejich potřeby týkající se koupelnového prostoru.

Vedle navrhování koncepčních řešení pro koupelnové výrobky pořádá laboratoř Innovation Lab pracovní setkání pracovníků různých oddělení, která podporují vývoj inovativních výrobků a poskytují podporu pro další iniciativy společnosti tam, kde mohou méně konvenční pohledy na věc poskytnout přidanou hodnotu pro rozhodování.

Všeobecně je úkolem laboratoře Roca Innovation Lab pomáhat výrobkům Roca získat odlišující vlastnosti, které budou pro naše zákazníky jednoznačným přínosem a pro naši společnost dobrou obchodní příležitostí. RIL představuje zaměření na dlouhodobě udržitelnou budoucnost společnosti v měnícím se globálním prostředí, kde jsou na ni každým dnem kladeny stále vyšší nároky.