Spolupráce mezinárodně uznávaných designérů se společností Roca

Designové centrum Roca spolupracuje při vývoji svých produktů s mezinárodně uznávanými designéry.